CLASSES TELEMÀTIQUES AMB L’APLICACIÓ ZOOM A LES 20h

  • Dilluns 29/06. Tema 8. SENYALITZACIÓ
  • Dimarts 30/06. Tema 9. UTILITZACIÓ DE LA VIA
  • Dimecres 01/07. Tema 10. VELOCITAT I DISTÀNCIES
  • Dijous 02/07. Tema 11. MANIOBRES