CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM

(SI UN DIA NO DONA TEMPS D’ACABAR EL TEMA PREVIST, ES PODEN PRODUIR CANVIS AL CALENDARI)


  • Dilluns 14/06. Tema 15. MECÀNICA I MANTENIMENT
  • Dimarts 15/06. Tema 16. ACCIDENTS
  • Dimecres 16/06. Tema 17. VIATGES. CONDUCCIÓ PREVENTIVA i EFICIENT
  • Dijous 17/06. Tema 1. DEFINICIONS