CLASSES TELEMÀTIQUES AMB L’APLICACIÓ ZOOM A LES 20h

  • Dilluns 28/09. Tema 13. TRANSPORT DE PERSONES I MERCADERIES
  • Dimarts 29/09. Tema 14. CONDUCCIÓ SEGURA
  • Dimecres 30/09. Tema 15. MECÀNICA I MANTENIMENT
  • Dijous 1/10. Tema 16. ACCIDENTS