CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM


DILLUNS 16/05. TEMA 6. COMANDAMENTS DEL VEHICLE

DIMARTS 17/05. TEMA 7. LLUMS

DIMECRES 18/05. TEMA 8. SENYALITZACIÓ (1)

DIJOUS 19/05. TEMA 8. SENYALITZACIÓ (2)