CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM

DILLUNS 20/09. TEMA 10. VELOCITAT i DISTÀNCIES

DIMARTS 21/09. TEMA 10. VELOCITAT i DISTÀNCIES

DIMECRES 22/09. TEMA 11. MANIOBRES

DIJOUS 23/09. TEMA 11. MANIOBRES