CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM


DILLUNS 24/01. TEMA 1. DEFINICIONS

DIMARTS 25/01. TEMA 2. DOCUMENTACIÓ

DIMECRES 26/01. TEMA 3. EL CONDUCTOR

DIJOUS 27/01. TEMA 3. EL CONDUCTOR


DILLUNS 31/01. TEMA 4. USUARIS DE LA VIA

DIMARTS 01/02. TEMA 5. SEGURETAT DEL VEHICLE

DIMECRES 02/02. TEMA 6. COMANDAMENTS DEL VEHICLE

DIJOUS 03/02. TEMA 7. LLUMS