CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM


DILLUNS 22/11. TEMA 14. CONDUCCIÓ SEGURA

DIMARTS 23/11. TEMA 15. MECÀNICA i MANTENIMENT

DIMECRES 24/11. TEMA 16. ACCIDENTS

DIJOUS 25/11. TEMA 17. VIATGES. CONDUCCIÓ PREVENTIVA i EFICIENT


DILLUNS 29/11. TEMA 1. DEFINICIONS