CLASSES TELEMÀTIQUES AMB L’APLICACIÓ ZOOM

  • Dilluns 11/01. 20h. Tema 4. USUARIS DE LA VIA
  • Dimarts 12/01. 20h. Tema 5. SEGURETAT DEL VEHICLE
  • Dimecres 13/01. 20h. Tema 6. COMANDAMENTS DEL VEHICLE
  • Dijous 14/01. 20h. Tema 7. LLUMS