CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM

DILLUNS 11/10. TEMA 1. DEFINICIONS

DIMARTS 12/10. CLASSE DE REPÀS

DIMECRES 13/10. TEMA 2. DOCUMENTACIÓ

DIJOUS 14/10. TEMA 3. EL CONDUCTOR