CLASSES TELEMÀTIQUES A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM


  • Dilluns 19/04. Tema 11. MANIOBRES
  • Dimarts 20/04. Tema 11. MANIOBRES (continuació)
  • Dimecres 21/04. Tema 12. PRIORITAT
  • Dijous 22/04. Tema 13. TRANSPORT DE PERSONES i MERCADERIES

  • Dilluns 26/04. Tema 14. CONDUCCIÓ SEGURA
  • Dimarts 27/04. Tema 15. MECÀNICA i MANTENIMENT
  • Dimecres 28/04. Tema 16. ACCIDENTS
  • Dijous 29/04. Tema 17. VIATGES. CONDUCCIÓ PREVENTIVA i EFICIENT