CLASSES TELEMÀTIQUES AMB L’APLICACIÓ ZOOM A LES 20h

  • Dilluns 19/10. Tema 7. LLUMS
  • Dimarts 20/10. Tema 8. SENYALITZACIÓ (1)
  • Dimecres 21/10. Tema 8. SENYALITZACIÓ (2)
  • Dijous 22/10. Tema 8. SENYALITZACIÓ (3)
  • Dilluns 26/10. Tema 9. UTILITZACIÓ DE LA VIA
  • Dimarts 27/10. Tema 10. VELOCITAT i DISTÀNCIES
  • Dimecres 28/10. Tema 11. MANIOBRES
  • Dijous 29/10. Tema 12. PRIORITAT